Zasady Chaos Campaign

Chaos Campaign opiera się na misjach zwanych Trackami. Standardowo są to proste misje typu: szturm, wywalczenie przyczółka, rozpoznanie bojem, pogoń, wycofanie, osłona konwoju itp, lub konkretne punkty zwrotne (w niektórych publikacjach taki track nazywany jest Touchdown). Każdy Track wskazuje jakie siły graczy mogą zostać użyte w danym scenariuszu, jakie będą siły przeciwnika, specjalne zasady itp. Każdy Track ma także swój koszt oraz zysk podawany w WP.

Zamiast bawić się w szczegółowe rozliczanie ilości posiadanych części zamiennych, paliwa do DropShipów czy miesięcznych zarobków kucharza oddziału w C-Billach, mamy tu do czynienia z tzw. Warchest Points (WP). Traktujcie WP jako połączenie abstrakcyjnej waluty (za którą kupujecie sprzęt i najmujecie ludzi, koszty transportu, łapówki itp.) oraz kontaktów, sławy czy niesławy danego oddziału. Aby przejść do kolejnego Tracka należy posiadać odpowiednią ilość WP. WP można wydawać tylko między Trackami. Jeśli okaże się że macie za mało WP do podejścia do kolejnego Tracka, możecie na jedną misję popaść w tzw. Warchest Debt czyli dług. Nie możecie wtedy dokonywać zakupu sprzętu, a po kolejnej misji odjęte Wam zostaną brakujące WP. Jeśli się okaże że WP nadal brakuje, cóż będziecie musieli pozbyć się części walorów aby wyjść na plus. Zaczynacie startowo z 1000 WP. Punkty te można startowo wydać jedynie na pierwszego Tracka i ew. zakup niestandardowej amunicji.

Aby wykorzystać WP na zakupy należy dokonać ich konwersji do Support Points (SP). W tym celu wyznaczamy najpierw Bazowy Modyfikator Wielkości Oddziału (Base Force Size Modifier), czyli patrzymy według jakiego sposobu zorganizowany jest Wasz oddział (lance, gwiazdy, poziomy II) i ile takich jednostek się mieści. U was jest standardowo 12 Mechów zorganizowanych w lance, a więc Wasz BMWO wynosi 3. Później wyznaczamy jeszcze Modyfikator Poziomu Technologicznego (Technology Rating Modifier) w zależności od tego jak zaawansowanym sprzętem dysponujecie. Nie będę się tu rozpisywał na temat sposobu rozliczania MPT, powiem tylko że u Was na razie wynosi on C czyli mnożnik x1.25.

A zatem SP = przeznaczone WPxBMWOxMPT. Dla przykładu 100 WPx3x1,25 da 375 SP.
SP przeznaczamy na naprawy, zakup sprzętu, uzupełnienie amunicji, oraz nabór nowych pilotów. Można wydać max 100 WP na miesiąc czasu jaki upływa między trackami. Niewykorzystane SP nie są tracone i można je wykorzystać w późniejszym okresie.

Zasady Chaos Campaign

Scrap Raiders brathac brathac